Sociálny systém

Transformácia dôchodkového poistenia

ETIKA

Les ako odraz morálky spoločnosti

Obnoviteľné zdroje energie

Transformácia energetického trhu
img

Ktokoľvek, kto by si osoboval, že bude jediným sudcom Pravdy a Múdrosti, tomu boží smiech prevrhne plavidlo.

Albert Einstein
img

Konat v zhode s prírodou je pre rozumnú bytost to isté ako konat v zhode s rozumom.

Marcus Aurelius
img

Predstavivost je dôležitejšia ako vedomosti, vedomosti sú limitované, predstavivost obsiahne celý svet.

Albert EinsteinZjednotenie v dynamickom systéme protikladov


img

Beriem do rúk zbrane ducha, aby sme nimi porazili divízie mocných tohto sveta!

Ján Lukášik

Liberálny fašizmus