Sociálny systém

Transformácia dôchodkového poistenia

Etika

Jednotlivec - spoločnosť - príroda

Obnoviteľné zdroje energie

Transformácia energetického trhu
img

Ktokoľvek, kto by si osoboval, že bude jediným sudcom Pravdy a Múdrosti, tomu boží smiech prevrhne plavidlo.

Albert Einstein
img

Konať v zhode s prírodou je pre rozumnú bytosť to isté ako konať v zhode s rozumom.

Marcus Aurelius
img

Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti, vedomosti sú limitované, predstavivosť obsiahne celý svet.

Albert EinsteinZjednotenie v dynamickom systéme protikladov